22

Ι

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το πανεπιστήμιο της Πάτρας ιδρύθηκε με Ν.Δ. στις 11 Νοεμβρίου 1964. Είναι αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του κράτους και ιδρύθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της χώρας.
Οι στόχοι του πανεπιστημίου την εποχή που ιδρύθηκε ήταν:

1. Η διδασκαλία και έρευνα θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ιδιαιτέρως στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες και την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων.

2. Την εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού για κάλυψη των αναγκών της χώρας.

3. Την μείωση της τάσης φυγής των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό.

4. Την προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που σταδιοδρομούν στα πανεπιστήμια της αλλοδαπής πίσω στην Ελλάδα.

5.Την εξέλιξη του ιδρύματος σε πρότυπο πανεπιστήμιο, πράγμα που θα επιφέρει βελτίωση του προγράμματος και του επιπέδου σπουδών των υπαρχόντων ελληνικών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης.

6. Την παροχή υπηρεσιών και σε άλλες χώρες του ιδίου επιπέδου ανάπτυξης με την Ελλάδα.
panepistimio-patron-rio-patras
Τα εγκαίνια της λειτουργίας του πανεπιστημίου έγιναν στις 30 Νοεμβρίου 1966, ημέρα εορτής του Αγίου Ανδρέου, Πολιούχου της πόλης των Πατρών και το πανεπιστήμιο πήρε το όνομα του. Τον Χιαστί σταυρό του Αγίου Ανδρέα πήρε το λογότυπο του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο ευρίσκεται έξη χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο των Πατρών και αρχικά λειτούργησε σε προκατασκευασμένα κτίρια, αργότερα άρχισαν να οικοδομούνται προοδευτικά τα σημερινά κτίρια.
Η διοίκηση του πανεπιστημίου αρχικά ανατέθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1965 σε πενταμελή διοικούσα επιτροπή με έδρα την Αθήνα. Αργότερα η επιτροπή έγινε επταμελής και μεταφέρθηκε στην Πάτρα. Έργο της επιτροπής ήταν η οργάνωση των σχολών και η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του πανεπιστημίου.
Τον Οκτώβριο του 1974 εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση των καθηγητών οι πρώτες πανεπιστημιακές αρχές και η πρώτη Σύγκλητος με ετήσια αρχικά θητεία.
panepistimio-patras-university-of-patras

By stavros|Χωρίς Κατηγορία|0 comment

Comments are closed.